מי הבוגרי תכנית נסיעה?

flip_1b

הם: חדשנים ובעלי חשיבה ביקורתית, אמנים ומוסיקאים, מגלים ומחנכים

מה משמעות של תוכנית נסיעה עבורם?

flip_2b

נסיעה הייתה חוויה יצירתית, משמעותית – אם היה היבט ישראל מפן אחר, יצירת הביטוי יצירתי, או השתתפות עם עמיתים יהודים אמריקאיים – זאת הייתה חוויה אמיתית שהם לקחו איתם לכל חיים.

מה בוגרי תכנית נסיעה עושים?

flip_3

הם נמצאים בכל מיני מקומות – מנגנים מוסיקה, משנים את העולם, מובילים את הקהילה היהודית, עושים חידושים, מעורבים בפוליטיקה, ויוצרים אמנויות