להלן חוברת הקולות של בוגרי נסיעה, שנכתב ונערך ב -2007