כדי ללמוד עוד על אמנויות במסגרת החינוכית שיש בנסיעה, להגדיל את ה"פרזי" למסך מלא, לחץ על לחצן ההפעלה ….