המשימה של מכון נסיעה היא לעורר השראה בנוער אמרקאים וישראלים מרקעים שונים כדי להעשיר את החיים היהודיים לעצמם ולאחרים.

נסיעה: מסעות העשרה ומנהיגות

תקציר מנהלים

חיוניותה בעתיד והיצירתיות של חיים יהודים תלויים בצעירים מגלים את יהדותם וישראל כמשאביהם לצמיחה האישית שלהם ולפתח את עצמם כמנהיגים בעם היהודי. צעירים יהודיים מוארים מחפשים מסעות המספקים אתגרים, אפשרויות וכלים להפוך את העולם למקום טוב יותר. האמריקאים והישראלים זקוקים לדרכים חדשות של למידה מתוך ותרומה אחד אל השני.

תוכנית נסיעה נותנת השראה לצעירים להעמיק את הקשר שלהם עם היהדות, העם היהודי, ואת האומה בארץ ישראל, ולפתח המסע היהודי שלהם – כיחידים, במסגרת קבוצה בינלאומית, וכתורם חבר קהילה יהודית העולמית. נסיעה מביאה נוער ישראליים ואמריקאיים פנים אל פנים עם העושר והמורכבות של חיים יהודים באמצעות מודל ייחודי של למידה חווייתית המשלב בניית קהילה, לימוד טקסטים, אמנויות,טיולים בטבע, ותרומה לקהילה . כל שנה בתכנית נסיעה בונים מערכות יחסים בין יהודים ממגוון רקעים שונים כדי לפתח מנהיגים יהודים.

נסיעה נותנת השראה למסעות לנתינה וטיפוח צעירים הרואים עצמם כתורמים לחזון גדול של חיים יהודים בישראל. היום בנסיעה הוא מודל ייחודי של חינוך למנהיגות ולמידה חוויתית יהודית קהילה הרנסנס גדל והולך של תלמידים לכל החיים, מנהיגים חינוכיים ופעילים בחיים היהודיים בצפון אמריקה וישראל.